Slide Background
หจก.เฟื่องฟูโลจิสติกส์

รับซื้อ-ขาย สินค้า พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเปลือก ข้าวสาร มันเส้น กากมัน ไม้ยูคาสับ ฯ รวมทั้งบริการด้านขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ทุกบริการของเรามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด

พร้อมบริการและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกท่าน
มุ่งมั่นสู่การพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน

Slide Background
หจก.เฟื่องฟูโลจิสติกส์

รับซื้อ-ขาย สินค้า พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเปลือก ข้าวสาร มันเส้น กากมัน ไม้ยูคาสับ ฯ รวมทั้งบริการด้านขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ทุกบริการของเรามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด

พร้อมบริการและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกท่าน
มุ่งมั่นสู่การพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน

ผลงานของเรา

หจก.เฟื่องฟูโลจิสติกส์
" Growth mindset. "

ดำเนินธุรกิจด้านการรับซื้อ ขาย พืชผลทางการเกษตรหลากหลายชนิด
อาทิ กากมัน มันเส้น ไม้ยูคาสับ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ฯ
พร้อมทั้งมีบริการขนส่งสินค้า และหรืองานรับจ้างทั่วราชอาณาจักร
โดยผู้มีประสบการณ์และความชำนาญเชื่อถือได้คอยดูแล

หจก.เฟื่องฟูโลจิสติกส์ ยินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ
อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกๆด้าน รวมไปถึง
การติดตามสินค้าตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าโดยสมบูรณ์
เพื่อความสบายใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และครอบคลุมด้านการบริการของเราอย่างมีคุณภาพ

 

หจก.เฟื่องฟูโลจิสติกส์
199 หมู่ 9 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

Tel: 098 524 3073
E-mail : touchsanee264@gmail.com
Line ID : touch_2532