Slide Background
หจก.เฟื่องฟูโลจิสติกส์

รับซื้อ-ขาย สินค้า พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเปลือก ข้าวสาร มันเส้น กากมัน ไม้ยูคาสับ ฯ รวมทั้งบริการด้านขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ทุกบริการของเรามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด

พร้อมบริการและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกท่าน
มุ่งมั่นสู่การพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน

Slide Background
หจก.เฟื่องฟูโลจิสติกส์

รับซื้อ-ขาย สินค้า พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเปลือก ข้าวสาร มันเส้น กากมัน ไม้ยูคาสับ ฯ รวมทั้งบริการด้านขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ทุกบริการของเรามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด

พร้อมบริการและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกท่าน
มุ่งมั่นสู่การพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน

รับซื้อ-ขาย สินค้า พืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเปลือก ข้าวสาร มันเส้น กากมัน ไม้ยูคาสับ ฯ

บริการด้านขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด  มีบริการเหมาเที่ยว รถขนส่งสินค้า สำหรับลูกค้าที่อาจมีรถขนส่งอยู่แล้วแต่ปริมาณไม่เพียงพอ สามารถใช้บริการเราส่งสินค้า ประหยัดและสะดวก เรียกรถส่งของ รับ-ส่งสินค้าถึงที่ เราตั้งใจเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการจัดการการขนส่งให้มีมาตรฐานระดับสูงและในราคาประหยัด